Jakie jest ryzyko zakażenia dziecka SARS-CoV-2 w okresie płodowym lub okołoporodowym?

02.04.2020
dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dane naukowe dotyczące ryzyka przeniesienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z kobiet ciężarnych na dziecko in utero lub noworodka w okresie okołoporodowym są nadal bardzo skąpe. Dotychczas ukazały się jedynie nieliczne wstępne publikacje na ten temat (głównie opisy przypadków i serii przypadków).

W połowie marca br. opublikowano doniesienie chińskich autorów, w którym opisano 38 ciężarnych chorych na COVID-19 oraz ich nowonarodzone dzieci.1 Żadna z tych kobiet nie zmarła, a u żadnego z noworodków nie potwierdzono zakażenia SARS-CoV-2.

Inni autorzy z Wuhanu podsumowali obserwację 33 noworodków matek chorych na COVID-19 (data publikacji 26.03.2020 r.).2 U 3 z tych noworodków (9%) potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2:

  1. pacjent 1. – urodzony w 40. tc. drogą cięcia cesarskiego; w 2. dż. u dziecka wystąpiła gorączka i apatia, ale w badaniu przedmiotowym nie stwierdzono istotnych odchyleń; w przeglądowym RTG klatki piersiowej zauważono cechy zapalenia płuc, a badanie wymazu z nosowej części gardła (który pobrano w 2. i 4. dż.) potwierdziło zakażenie SARS-CoV-2, natomiast w 6. dż. wynik był już ujemny; dziecko nie wymagało wentylacji mechanicznej, a stan kliniczny poprawiał się w kolejnych dniach
  2. pacjent 2. – urodzony w 40. tc. drogą cięcia cesarskiego; zaobserwowano apatię, wymioty, gorączkę, a RTG klatki piersiowej i badania w kierunku SARS-CoV-2 oraz dalszy przebieg kliniczny były podobne jak u pacjenta 1.
  3. pacjent 3. – urodzony przedwcześnie (31. tc. + 2 dni) również drogą ciecia cesarskiego; po urodzeniu wymagał resuscytacji (w skali Apgar 3, 4 i 5 pkt odpowiednio w 1., 5. i 10. minucie życia); stwierdzono zapalenie płuc i niewydolność oddechową, a dziecko wymagało nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej; w przebiegu choroby podejrzewano sepsę bakteryjną i zaburzenia krzepnięcia, ale po 14 dniach leczenia stan dziecka się poprawił; badanie w kierunku SARS-CoV-2 (wymazy z nosowej części gardła i z odbytu) dało wynik dodatni w 2. i 4. dż., natomiast ujemny w 7. dż.

Trudno stwierdzić, kiedy doszło do zakażenia tej trójki noworodków – czy były to zakażenia przezłożyskowe (wewnątrzmaciczne) czy okołoporodowe. Niemniej jednak publikacja sygnalizuje, że należy się liczyć z ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2 u noworodka matki chorej na COVID-19.

strona 1 z 2

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest