EMA zatwierdziła stosowanie deksametazonu u pacjentów z COVID-19 poddawanych tlenoterapii lub wentylacji mechanicznej

22.09.2020
opracowała: dr n. med. Weronika Rymer
www.ema.europa.eu

18 września 2020 roku na stronie Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency – EMA) ukazała się informacja o zatwierdzeniu stosowania deksametazonu u pacjentów z COVID-19 wymagających tlenoterapii lub wentylacji mechanicznej. Podstawą decyzji była ocena wyników ramienia badania RECOVERY poświęconego stosowaniu deksametazonu u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 przeprowadzona przez Komitet EMA ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi. Na podstawie dostępnych danych EMA poparła stosowanie deksametazonu u osób dorosłych i dzieci od 12. rż. oraz masie ciała ≥40 kg, którzy wymagają tlenoterapii w czasie leczenia COVID-19. Deksametazon można podawać doustnie lub pozajelitowo (dożylnie), zaleca się dawkę 6 mg/dz. maksymalnie przez 10 dni.

Wyniki badania RECOVERY wskazują na zmniejszenie śmiertelności z powodu COVID-19 u osób wymagających tlenoterapii, w tym z zastosowaniem wentylacji mechanicznej (czytaj: Deksametazon w porównaniu z opieką standardową u chorych na COVID-19 leczonych w szpitalu – wstępne wyniki badania RECOVERY).

W notatce EMA zwrócono również uwagę, że firmy wprowadzające deksametazon do obrotu handlowego mogą występować o dodanie nowego wskazania poprzez złożenie wniosku do krajowych agencji leków lub EMA.

Źródło: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-endorses-use-dexamethasone-covid-19-patients-oxygen-mechanical-ventilation