Zaopatrywanie przepuklin u kobiet metodą laparoskopową

25.05.2023
prof. dr hab.n. med. Mirosław Szura
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego, Kraków

Wybrane treści dla pacjenta
  • Zakażenie wirusem cytomegalii w ciąży
  • Nadciśnienie przewlekłe u kobiet w ciąży
  • Ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych
  • Badania prenatalne
  • Bakteryjna waginoza w ciąży
  • Zmiany skórne w ciąży
  • Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi u kobiet w ciąży
  • Pemfigoid ciężarnych
  • Zakażenie parwowirusem B19 w ciąży
  • Zakażenie narządów płciowych wirusem opryszczki u kobiet w ciąży