Operacja ginekologiczna u kobiety w podeszłym wieku

Operacja ginekologiczna u kobiety w podeszłym wieku
11.03.2013
Gynecologic surgery in the geriatric patient
E.A. Erekson., El.S. Ratner., L.M. Walke., T.R. Fried
Obstetrics & Gynecology, 2012; 119 (6): 1262–1269

Pełna treść artykułu jest dostępna w publikacji: Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo 2012/6

KOMENTARZ

dr hab. n. med. Anna Skalska
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Autorzy artykułu na podstawie opisanego przypadku pokazują kruchość homeostazy u osoby w zaawansowanym wieku, co uzasadnia konieczność ścisłego monitorowania i wyrównywania zaburzeń metabolicznych u takich pacjentów. Mimo przeprowadzonej zgodnie z ogólnymi standardami kwalifikacji do zabiegu operacyjnego, braku powikłań w trakcie operacji, szybkiego uruchomienia chorej i szybkiego wypisania do domu (czynniki zapobiegające majaczeniu i pogorszeniu sprawności) niewielkie zaburzenie gospodarki sodowej stało się przyczyną powikłania okresu rekonwalescencji. Przedstawiony przypadek dowodzi, że standardowa kwalifikacja do operacji, obejmująca głównie ocenę wydolności narządów i ryzyka powikłań kardiologicznych, jest niewystarczająca u osób starszych.

Konferencje i szkolenia

USG gruczołów piersiowych
Cholerzyn k. Krakowa, 16-17 grudnia 2017 r.

USG gruczołów piersiowych
Cholerzyn k. Krakowa, 19-20 maja 2018 r.

USG jamy brzusznej i miednicy
Cholerzyn k. Krakowa, 27-28 października 2018 r.

Ginekologia i położnictwo 2018 – XV Krajowa Konferencja Szkoleniowa
Kraków, 23–24 listopada 2018 r.