Zapłodnienie pozaustrojowe: ryzyko powikłań w okresie okołoporodowym i rozwój we wczesnym dzieciństwie

Zapłodnienie pozaustrojowe: ryzyko powikłań w okresie okołoporodowym i rozwój we wczesnym dzieciństwie

Zapłodnienie pozaustrojowe: ryzyko powikłań w okresie okołoporodowym i rozwój we wczesnym dzieciństwie. Opinia naukowa Royal College of Obstetricians and Gynaecologists oraz British Fertility Society nr 8, maj 2012

15.01.2014
In vitro fertilisation: perinatal risks and early childhood outcomes
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Scientific Impact Paper No. 8, May 2012, www.rcog.org.uk (05.11.2013)

Tłumaczyła dr n. med. Monika Klimkowska

Skróty: ART – techniki rozrodu wspomaganego; CI – przedział ufności; ELBW – skrajnie mała urodzeniowa masa ciała; GIFT – przenoszenie gamet do jajowodu; HR – hazard względny; ICSI – wstrzyknięcie plemnika do cytoplazmy komórki jajowej; IVF – zapłodnienie pozaustrojowe; IVM – hodowanie in vitro do momentu osiągnięcia dojrzałości; LBW – mała urodzeniowa masa ciała; OR – iloraz szans; PCOS – zespół wielotorbielowatych jajników; PGD – przedimplantacyjna diagnostyka genetyczna; PGD/PGS – przedimplantacyjne diagnostyka genetyczna / badania przesiewowe; RR – ryzyko względne; USG – badanie ultrasonograficzne; VLBW – bardzo mała urodzeniowa masa ciała

© 2012 Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. All rights reserved. Opublikowano za zgodą i dzięki uprzejmości Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Londyn, 2012.

1. Wprowadzenie

Jak się szacuje, w Wielkiej Brytanii niepłodność dotyczy jednej na 7 par w którymś momencie okresu rozrodczego.1 Zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro fertilisation – IVF) przeprowadza się od ponad 30 lat i jest ono obecnie elementem rutynowej praktyki w ramach leczenia niepłodności. Według szacunków ponad 1% wszystkich dzieci w Wielkiej Brytanii rodzi się z ciąż zapoczątkowanych w na stępstwie procedur IVF. Odsetek ten jest znacząco mniejszy niż w niektórych krajach europejskich, co wynika między innymi z odmiennych strategii finansowania tych procedur ze środków publicznych.
Niniejszy dokument zawiera zestawienie danych dotyczących przebiegu ciąży, porodu i pierwszych lat życia dzieci poczętych w następstwie zabiegów IVF i pochodnych procedur. W tym celu przeanalizowano informacje dotyczące zabiegów IVF, procedur wstrzyknięcia plemnika do cytoplazmy komórki jajowej (intracytoplasmic sperminjection – ICSI), hodowli do stadium blastocysty, otwarcia osłonki przejrzystej zarodka (assisted hatching) oraz przedimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (preimplantation genetic diagnosis – PGD). Przedmiotem publikacji nie są natomiast zabiegi przenoszenia gamet do jajowodu, indukcji jajeczkowania czy inseminacji. Określenie IVF w niniejszej publikacji odnosi się do zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego i wszystkich związanych z tym procedur laboratoryjnych, o ile nie podano innych szczegółów.

Konferencje i szkolenia

USG jamy brzusznej i miednicy
Cholerzyn k. Krakowa, 27-28 października 2018 r.

Ginekologia i położnictwo 2018 – XV Krajowa Konferencja Szkoleniowa
Kraków, 23–24 listopada 2018 r.

USG gruczołów piersiowych
Cholerzyn k. Krakowa, 08-09 grudnia 2018 r.