Oznaczanie fibronektyny płodowej i seryjne USG szyjki macicy w przewidywaniu porodu przedwczesnego

Oznaczanie fibronektyny płodowej i seryjne USG szyjki macicy w przewidywaniu porodu przedwczesnego
27.04.2017
opracowano na podstawie: Predictive accuracy of serial transvaginal cervical length and quantitative vaginal fetal fibronectin levels for spontaneous birth among nulliparous women
Esplin M.S., Elovitz M.A., Iams J.D. i wsp.
JAMA. 2017;317:1047-1056. doi:10.1001/jama.2017.1373

Ginekologia i położnictwo 2017