Zgon wewnątrzmaciczny

02.03.2022
prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Ginekologia i położnictwo 2021 – konferencja w Internecie

Wybrane treści dla pacjenta
  • Badania prenatalne
  • Ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych
  • Różyczka u kobiet w ciąży
  • Nadczynność tarczycy w ciąży
  • Zmiany skórne w ciąży
  • Zakażenie bakterią Chlamydia trachomatis w ciąży
  • Nadciśnienie tętnicze u ciężarnych
  • Depresja i psychoza poporodowa
  • Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi u kobiet w ciąży
  • Toksoplazmoza w ciąży