Czy każdy pacjent z zaawansowaną chorobą Parkinsona jest kandydatem do głębokiej stymulacji mózgu lub terapii infuzyjnych?

19.04.2021
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
Gdański Uniwersytet Medyczny
Oddział Neurologiczny i Udarowy Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku