Znaczenie badań obrazowych w chorobach jąder podkorowych

20.05.2015
dr n. med. Anna Zimny

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w okulistyce
  • Dieta w chorobie Parkinsona
  • Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego
  • Choroba Parkinsona