Uzgodnione wytyczne międzynarodowe dotyczące leczenia miastenii

16.02.2022
International Consensus Guidance for Management of Myasthenia Gravis
Pushpa Narayanaswami1, Donald B. Sanders2, Gil Wolfe3, Michael Benatar4, Gabriel Cea5, Amelia Evoli6, Nils Erik Gilhus7, Isabel Illa8, Nancy L. Kuntz9, Janice Massey2, Arthur Melms10, Hiroyuki Murai11, Michael Nicolle12, Jacqueline Palace13, David Richman14, Jan Verschuuren15
Adres do korespondencji: P. Narayanaswami, pnarayan@bidmc.harvard.edu
Neurology 2021; 96: 114–122

Wybrane treści dla pacjenta
  • Pęcherzyca
  • Miastenia