Stosowanie leków przeciwpsychotycznych u dzieci i młodzieży

15.11.2012
Prescribing antipsychotics for children and adolescents
Anthony C. James
Advences in Psychiatric Treatment, 2010; 16: 63–75

KOMENTARZ

prof. dr hab. med. Irena Namysłowska
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Schizofrenia o bardzo wczesnym (very early onset schizophrenia – VEOS) lub wczesnym (early onset schizophrenia – EOS) początku stanowi znaczne zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Objawy pozytywne, ale zwłaszcza negatywne, a także pojawiające się deficyty poznawcze dotykają młodą osobę w okresie, kiedy rozwój poznawczy nie jest jeszcze zakończony, a młody człowiek nie osiągnął pełni dojrzałości fizycznej i psychicznej. Stanowi ona główne wskazanie do stosowania leków przeciwpsychotycznych u dzieci i młodzieży. Jednak leki te są wykorzystywane także w innych grupach rozpoznań, takich jak zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, depresja, w profilaktyce zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, czy wreszcie w przypadku zaburzeń zachowania, lub nawet jadłowstrętu psychicznego. Po części stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu atypowych leków przeciwpsychotycznych (ALPP) o szerszym spectrum oddziaływań na receptory ośrodkowego układu nerwowego (OUN).