Skuteczność wczesnych interwencji w zapobieganiu rozwojowi dyssocjalnego zaburzenia osobowości u dzieci i młodzieży

30.06.2016
Omówienie artykułu*: Early prevention of antisocial personality: long-term follow-up of two randomized controlled trials comparing indicated and selective approaches
S. Scott, J. Briskman, T.G. O’Connor
American Journal of Psychiatry, 2014; 171: 649–657