Myśli i tendencje samobójcze oraz samookaleczenia u nastolatków: rozpoznawanie, prowadzenie rozmowy z pacjentem, postępowanie – cz. 2.

09.03.2021
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, lek. Kamil Kozera
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
Katedra Psychiatrii i Psychoterapii
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Wybrane treści dla pacjenta
  • Toksoplazmoza u dzieci
  • Zaburzenia somatyzacyjne u dzieci i młodzieży
  • Celiakia u dzieci
  • Astma u dzieci - mechanizmy i przyczyny
  • Wady zgryzu u dzieci
  • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży
  • Alergiczny wyprysk kontaktowy u dzieci
  • Astma oskrzelowa u dzieci
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
  • Choroba Kawasakiego u dzieci