Wywiady

 • Jaką pomoc, poza materialną, psychiatria polska oferuje psychiatrii ukraińskiej?

  Jaką pomoc, poza materialną, psychiatria polska oferuje psychiatrii ukraińskiej?

  Jest to m.in. pomoc edukacyjna, udział w wykładach i warsztatach specjanych, a także wzajemne dzielenie się więdzą i doświadczeniami na konferencjach organizowanych przez polskie i przez ukraińskie towarzystwa.

 • Podążać za chorym

  Podążać za chorym

  W przychodniach rzadko można skorzystać z pomocy psychoonkologicznej. Ważna jest zatem edukacja personelu medycznego, lekarzy i pielęgniarek, jak też radioterapeutów i fizjoterapeutów – mówi prof. Krystyna de Walden-Gałuszko.

 • Co wiemy na temat przestrzegania w placówkach psychiatrycznych wprowadzonego 5 lat temu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)?

  Co wiemy na temat przestrzegania w placówkach psychiatrycznych wprowadzonego 5 lat temu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)?

  Czy szpitale psychiatryczne różnią się pod tym względem od innych placówek specjalistycznych? Odpowiada r. pr. Agnieszka Wojciechowska.

 • Płeć pacjenta ma znaczenie

  Płeć pacjenta ma znaczenie

  Różnic związanych z płcią jest wiele: od poziomów ściśle biologicznych, wpływających na przebieg farmakoterapii, po konteksty psychologiczne i psychospołeczne. Wszystkie są bardzo ważne – podkreśla dr hab. Sławomir Murawiec.

 • Jak psychiatria polska, w tym PTP, wspiera psychiatrię ukraińską?

  Jak psychiatria polska, w tym PTP, wspiera psychiatrię ukraińską?

  Potrzeby ukraińskich szpitali weryfikowane są podczas regularnych kontaktów online. Początkowo były to np. plecaki ewakuacyjne, koce, latarki, generatory prądu. O działaniach PTP mówi prof. Dominika Dudek.

 • Brak systemu leczenia pedofili

  Brak systemu leczenia pedofili

  W każdym województwie powinny być miejsca, gdzie pedofile po wyjściu z więzienia obligatoryjnie musieliby przyjeżdżać do poradni, w sposób bardzo dyskretny, gdzie byliby traktowani jak pacjenci – mówi dr Sławomir Jakima, psychiatra i seksuolog.

 • "Trudno karać kogoś za chorobę"

  "Trudno karać kogoś za chorobę"

  Osoby cierpiące z powodu zaburzeń psychicznych nie są statystycznie częściej agresywne niż osoby zdrowe, wprost przeciwnie – zaznacza prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy ds. psychiatrii.

 • Rozpoznać chorobę Alzheimera jak najwcześniej

  Rozpoznać chorobę Alzheimera jak najwcześniej

  Liczba przypadków choroby Alzheimera rośnie gwałtownie, a obecne leczenie daje ograniczone efekty. Pilnie potrzebne są nowe leki, ale też lepsze metody diagnostyczne – mówi psychiatra dr Marcin Górniak.

 • Podejście minimalistyczne

  Podejście minimalistyczne

  Aktualnie w wielu branżach istnieje tendencja do poszukiwania szybkich ścieżek pozwalających na uzyskanie dobrze płatnego zawodu. Dotyczy to także niektórych osób wykonujących zawód psychoterapeuty – zaznacza dr hab. Sławomir Murawiec.

 • Psycholog potrzebny na każdym oddziale

  Psycholog potrzebny na każdym oddziale

  Psycholodzy podejmują działania diagnostyczne w obszarze zdrowia psychicznego oraz oceny neuropsychologicznej, która może mieć duże znaczenie dla kierunku leczenia chorych somatycznie – mówi dr hab. n. społ. Barbara Bętkowska-Korpała, prof. UJ.

195 artykułów - strona 1 z 20