Jakie zastosowanie, poza lekooporną schizofrenią, ma klozapina?

14.12.2021
prof. Krzysztof Kucia
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach