Które leki przeciwparkinsonowskie mogą wywoływać objawy psychotyczne?

16.01.2024
dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek
Oddział Kliniczny Neurologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków
Katedra i Klinika Neurologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Wybrane treści dla pacjenta
  • Choroba Parkinsona
  • Dieta w chorobie Parkinsona