Podsumowanie wytycznych dotyczących zasad leczenia chorych z późnymi dyskinezami

27.01.2020
Na podstawie: Treatment recommendations for tardive dyskinesia
L. Ricciardi, T. Pringsheim, Barnes T.R.E i wsp.
Canadian Journal of Psychiatry, 2019; 64 (6): 388–399