Medycyna psychosomatyczna

Medycyna psychosomatyczna

Psychosomatic medicine
Giovanni Andrea Fava, Nicoletta Sonino
International Journal of Clinical Practice, 2010: 64 (8): 1155–1161

Pełna treść artykułu jest dostępna w publikacji: Medycyna Praktyczna Psychiatria 2011/4

KOMENTARZ

dr hab. med. Maria Załuska
IV Klinika Psychiatryczna IPIN w Szpitalu Bielańskim w Warszawie

Autorzy artykułu przedstawiają koncepcje teoretyczne, problematykę badawczą i doświadczenia pochodzące z praktyki w obszarze szeroko rozumianej medycyny psychosomatycznej. Warto zwrócić uwagę na prezentowane współczesne rozumienie tej dziedziny medycyny czyniące ją o wiele rozleglejszą niż psychiatria konsultacyjna. Ta ostatnia jest działem psychiatrii klinicznej zajmującym się, we współpracy z innymi dyscyplinami medycznymi, zaburzeniami psychicznymi występującymi u chorych somatycznie. Natomiast współczesna medycyna psychosomatyczna jest propozycją uprawiania medycyny klinicznej, a także promocji zdrowia i profilaktyki w oparciu o holistyczne rozumienie człowieka w jego zdrowiu i chorobie. U źródeł takiego rozumienia medycyny psychosomatycznej znajdują się odniesienia do starożytnej myśli greckiej (Platon Hipokrates, Galen) na temat jedności i wzajemnych powiązań ciała i duszy.1

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.