Temperatura otoczenia a częstość konsultacji psychiatrycznych na szpitalnych oddziałach ratunkowych u dorosłych

20.03.2023
Omówienie artykułu: Association between ambient heat and risk of emergency department visits for mental health among US adults, 2010 to 2019
A. Nori-Sarma, S. Sun, Y. Sun i wsp.
JAMA Psychiatry, 2022 79: 341–349