Personalizacja leczenia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

31.05.2022
Personalizing the treatment of substance use disorders
Nora D. Volkow
American Journal of Psychiatry, 2020; 177 (2): 113–116