Quiz spirometryczny

Sprawdź swoją wiedzę!

Ocena, czy FEV1 mieści się w zakresie wartości prawidłowych według aktualnych wytycznych polega na porównaniu uzyskanej wartości z:

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.