Walka o każdy oddech

23.09.2019
Karolina Krawczyk

Wybrane treści dla pacjenta
  • Tomografia płuc
  • Pletyzmografia
  • Depresja u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
  • Astma u palaczy
  • Niedożywienie u chorych na POChP
  • Dynamiczne rozdęcie płuc
  • Badania w kierunku niedoboru alfa1-antytrypsyny u chorych na POChP
  • POChP u osób niepalących
  • Osteoporoza u chorych na POChP