Quiz nr 2 dot. przypadku spirometrycznego

1. W wytycznych ATS/ERS zaleca się, aby objętość wstecznie ekstrapolowana (BEV) wynosiła:


2. Który z parametrów pozwala na pewne potwierdzenie restrykcji?