7 metrów, by żyć

04.11.2019
Karolina Krawczyk

Wybrane treści dla pacjenta
  • Próba prowokacyjna z alergenem
  • Dynamiczne rozdęcie płuc
  • Tomografia płuc
  • Próba wysiłkowa
  • POChP u osób niepalących
  • Spirometria u chorych na POChP
  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
  • Rozedma płuc
  • Spirometria u chorych na astmę
  • Spirometria