Quiz spirometryczny nr 4 

Sprawdź rozwiązanie quizu

Dziękujemy za udział w quizie, który zakończył się 31.03.2022.

Zobacz: Regulamin quizu
Quiz dotyczy przypadku spirometrycznego: Kwalifikacja chorego na raka płuca do operacji.

Sprawdź rozwiązanie quizu

Która z poniższych sytuacji NIE jest względnym przeciwwskazaniem do spirometrii?U chorego na raka płuca, u którego planowane jest wykonanie resekcji miąższu płuca, ale FEV1 mieści się w zakresie 60–80% wartości należnej, należy:

Ilość tlenu zużywana przez organizm w czasie 1 minuty maksymalnego wysiłku to: