Wykonywanie spirometrii wg standardów American Thoracic Society i European Respiratory Society 2019, część 2

15.02.2021
dr hab. n. med. Piotr Boros prof. IGiChP1, dr hab. n. med. Filip Mejza2, lek. Paweł Gomółka3

1 Zakład Fizjopatologii Oddychania Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
2 Pracownia EBM, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
3 Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta
  • Spirometria u chorych na POChP
  • Pletyzmografia
  • Spirometryczna próba prowokacyjna
  • Próba prowokacyjna z alergenem
  • Próba rozkurczowa u chorych na astmę
  • Próba wysiłkowa
  • Spirometria u chorych na astmę
  • Spirometria
  • PEF - szczytowy przepływ wydechowy
  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)