Spirometria nie taka straszna

17.05.2019
Karolina Krawczyk

Wybrane treści dla pacjenta
  • Próba prowokacyjna z alergenem
  • Spirometria u chorych na astmę
  • Próba rozkurczowa u chorych na astmę
  • Próba wysiłkowa
  • Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
  • Spirometria
  • PEF - szczytowy przepływ wydechowy
  • Spirometria u chorych na POChP
  • Pletyzmografia
  • Spirometryczna próba prowokacyjna