Quiz dot. przypadku spirometrycznego

Sprawdź rozwiązanie quizu spirometrycznego

Quiz dotyczy przypadku:
66-letni mężczyzna od 50. roku życia leczony z powodu POChP – Przypadki spirometryczne – Praktyka kliniczna – Spirometria –- Medycyna Praktyczna dla lekarzy (mp.pl)

 


Ryc. 1. Badania czynnościowe układu oddechowego chorego

 

1. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc do uznania wyniku próby rozkurczowej za dodatni konieczne jest:2. W badaniach czynnościowych chorego opisanego w przypadku (ryc. 1) na rozdęcie płuc wskazuje: