Wskaźniki mówiące o poprawności przeprowadzonego badania
Materiały dla personelu pielęgniarskiego cz. 9

24.01.2019
lek. med. Anna Dzieża-Grudnik
Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie