Spirometria

18.06.2018
dr n. med. Marek Przybyszowski, dr Anna Dzieża-Grudnik