Wskazania i przeciwwskazania do pomiarów PEF

25.08.2021
prof. dr hab. med. Grażyna Bochenek, dr n. med. Marek Przybyszowski
Podręcznik badań czynnościowych płuc