38-letni mężczyzna z restrykcją i podejrzeniem histiocytozy

29.05.2019
dr n. med. Marek Przybyszowski
Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ w Krakowie