68-letni chory z rozpoznanym idiopatycznym włóknieniem płuc

22.05.2020
lek. med. Kamil Polok
Oddział Kliniczny Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Zakład Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej UJ CM