Czy chory musi przynieść do próby rozkurczowej własny lek?

29.06.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie