Oczyszczanie drzewa oskrzelowego metodą zmiennego dodatniego ciśnienia wydechowego (OPEP) - aparat Acapella

26.03.2020
prof. dr hab. n. med. Roman Nowobilski, Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, CM UJ w Krakowie
dr n. k. f. Tomasz Włoch, Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, AWF Kraków; Klinika Alergii i Immunologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie