Przygotowanie pacjenta do spirometrii

06.05.2021
prof. IGiChP dr hab. med. Piotr Boros
Podręcznik badań czynnościowych płuc