Wskazania i przeciwwskazania do spirometrii

22.04.2021
prof. IGiChP dr hab. med. Piotr Boros
Podręcznik badań czynnościowych płuc