Szczepienie przeciwko COVID-19 osób, u których niedobór odporności pojawił się po dawce przypominającej

Minister Zdrowia opublikował komunikat dotyczący szczepienia przeciwko COVID-19 osób z niedoborem odporności, które w tej grupie pacjentów znalazły się po podaniu dawki przypominającej.

Osobom, które otrzymały 2 dawki szczepienia podstawowego przeciwko COVID-19 (bez dawki dodatkowej) oraz przypominającą, a po zakończeniu tego szczepienia znalazły się w grupie pacjentów z niedoborem odporności, należy podać kolejną dawkę szczepionki mRNA (Comirnaty lub Spikevax [w pełnej dawce 0,5 ml]) ≥5 miesięcy od podania ostatniej dawki.

Do realizacji szczepienia zaleca się ten sam preparat mRNA, którym zrealizowano dawkę przypominającą.

Informacje dodatkowe

  • Przed podaniem dawki szczepionki należy bezwzględnie potwierdzić aktualny status szczepienia pacjenta.
  • Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie.
  • Przy ocenie stanu układu odporności pacjenta należy uwzględnić stopień ciężkości choroby, czas jej trwania, stan kliniczny pacjenta, powikłania, choroby współistniejące oraz każdą potencjalnie immunosupresyjną terapię.
  • Dawkę szczepionki należy podać ≥2 tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę.
  • Osoby w stanie immunosupresji, również te, które otrzymały łącznie 4. dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19, należy poinformować o ryzyku słabszej odpowiedzi immunologicznej na szczepienie, a tym samym konieczności dalszego przestrzegania obowiązujących zasad ochrony przed COVID-19. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony pacjentom w stanie immunosupresji, szczepienie przeciw COVID-19 należy rekomendować osobom z ich bliskiego otoczenia (strategia kokonowa).
  • Osobom, którym zamiast dodatkowej dawki szczepienia podstawowego podano dawkę przypominającą, niezależnie od preparatu, który użyto do szczepienia przypominającego, należy podać dawkę szczepionki mRNA (Comirnaty lub Spikevax w pełnej dawce) ≥5 miesięcy po trzeciej dawce.

Zasady realizacji ponownych schematów szczepień przez punkt szczepień

1. Przy realizacji szczepienia lekarz wystawia skierowanie na dawkę przypominającą. Lekarz może wystawić skierowanie oceniając stan zdrowia pacjenta oraz na podstawie informacji o wskazaniach pacjenta do kolejnej dawki (dodatkowej), od lekarza pod którego opieką jest pacjent, lub na podstawie dokumentacji medycznej posiadanej przez pacjenta. Przed wystawieniem skierowania należy zweryfikować wpisy w e-Karcie szczepień dotyczących poprzednich dawek.

Ważne! Dla weryfikacji zasadności wystawienia skierowania sugeruje się (opcjonalnie) opisanie w komentarzu do eSkierowania informacji, jaką ostatnią dawkę przyjął pacjent oraz wskazanie – zaburzenia odporności.

2. Skierowanie na szczepienie uprawnia pacjenta do rejestracji terminu wyłącznie w punkcie szczepień. Proces rejestracji odbywa się poza e-Rejestracją na szczepienie przeciwko COVID-19.

3. Przy szczepieniu, należy zarejestrować numer dawki 2/przypominająca zgodnie z kolejnością.

Ważne! Konieczność odnotowania w e-Karcie szczepień w informacjach dodatkowych komentarza dotyczącego przyczyny podania dawki szczepionki ze wskazaniem – zaburzenia odporności.

4. W Unijnym Certyfikacie COVID odnotowany zostanie numer dawki wynikający z kontynuacji cyklu, tj. 4/4.

W tym przypadku, gdy pacjent uprzednio przyjął schemat podstawowy: 1/2, 2/2 oraz dawkę 1/przypominającą, i otrzymuje kolejną dawkę, w e-Karcie szczepień należy wprowadzić dawkę 2/przypominjąca. UCC wygeneruje się z kolejnym numerem dawki tj. 4/4 oraz nową datą odpowiadającą dacie podania.

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań