Komunikat Ministra Zdrowia ws. realizacji szczepień przeciwko grypie w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych

Minister Zdrowia opublikował komunikat w sprawie realizacji szczepień przeciw grypie w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych w sezonie epidemicznym 2022/2023.

Od 1 września 2022 roku podmioty lecznicze i apteki ogólnodostępne będą mogły rozliczyć koszt świadczenia polegającego na kwalifikacji pacjenta oraz podaniu szczepionki w kwocie 21,83 zł za wykonane jednorazowe szczepienie z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Każde szczepienie przeciwko grypie wykonane w podmiotach leczniczych i w aptekach ogólnodostępnych, zgodnie z nadanymi uprawnieniami dla personelu w zakresie dostępu do gabinet.gov powinno podlegać raportowaniu do elektronicznej Karty Szczepień.

Szczepienie w aptekach

Apteki ogólnodostępne spełniające warunki dotyczące personelu, lokalu i sprzętu mogą wykonywać szczepienia przeciwko grypie osób dorosłych. W realizacji szczepienia z wykorzystaniem szczepionki przeciwko grypie, farmaceuta je wykonujący dokonuje jej sprzedaży na zasadach ogólnych, a następnie odnotowuje wykonanie e-kwalifikacji oraz podania szczepionki w elektronicznej Karcie szczepień będącej podstawą do późniejszego rozliczenia z NFZ.

Szczepionki przeciwko grypie wchodzą na stan magazynowy apteki, a podstawą do ich wydania z apteki, również w przypadku udzielanej usługi jest recepta.

Zarówno przy szczepieniu z wykorzystaniem szczepionki refundowanej, jak też w przypadku realizacji szczepienia pełnopłatnego, recepta wystawiona przez osobę uprawnioną, tj. osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, jest bezwzględnie konieczna.

Szczepienie w podmiotach leczniczych

Rozliczenie świadczenia szczepienia dla pacjentów danego podmiotu leczniczego oraz pracowników danego podmiotu leczniczego, może nastąpić w trybie odrębnym przez NFZ, tj. 21,83 zł za szczepienie.

Uwaga! Realizacja szczepień przeciw grypie w ramach programów polityki zdrowotnej finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyklucza rozliczenie szczepień przez NFZ.

Informacje dodatkowe

  • Nie ulegają zmianie zasady dostępu pacjenta do szczepionek refundowanych przeciwko grypie w aptece. Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, szczepionki przeciwko grypie dostępne są bezpłatnie dla uprawnionych świadczeniobiorców w ramach tzw. wykazu „leki 75+” lub wykazu „leki ciąża+”.
  • Dzięki rozszerzeniu uprawnienia do przeprowadzania kwalifikacji przed szczepieniem przeciwko grypie u osoby dorosłej, badanie kwalifikacyjne mogą wykonywać: lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta.

Zobacz także

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań