Z jakimi szczepionkami można podczas tej samej wizyty podawać szczepionkę przeciwko HPV?

27.02.2023
dr n. med. Ilona Małecka
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Odnosząc się ściśle do zapisów w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) dostępnych szczepionek przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV), szczepionkę 2-walentną (Cervarix) można podać jedocześnie ze szczepionką przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkową), także z komponentą przeciwko polio (Tdap i Tdap-IPV), ze szczepionką przeciwko meningokokom grupy A, C, W, Y skoniugowaną z toksoidem tężcowym (MenACWY-TT), ze skojarzoną szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu A i B lub z nieskojarzoną szczepionką przeciwko WZW typu B. Natomiast szczepionkę 4-walentną (Gardasil) można podać w trakcie tej samej wizyty ze szczepionką przeciwko WZW typu B, a 9-walentną (Gardasil 9) ze szczepionkami Tdap, Td-IPV i Tdap-IPV.

Należy jednak przypomnieć, że brak zapisów w ChPL w odniesieniu do możliwości koadministracji z innymi preparatami nie zamyka takiej możliwości. Oznacza jedynie, że producent nie przeprowadził badań, w których dane preparaty podawano jednoczasowo ze szczepionką przeciwko HPV. Co więcej, producent nie ma obowiązku oceny interakcji swojego produktu leczniczego ze wszystkimi dostępnymi na rynku szczepionkami. W związku z powyższym w praktyce klinicznej odnosimy się do zaleceń i rekomendacji towarzystw naukowych, które traktują to zagadnienie szerzej i nie ograniczają się tylko do zapisów ChPL.

Amerykański Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) w ogólnych wytycznych dotyczących szczepień ochronnych wyraźnie podkreśla, że jednoczasowe podawanie kilku szczepionek jest skuteczne i bezpieczne (p. Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 1. Aktualne (2021) zalecenia Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) – przyp. red.).

Podsumowując, szczepionkę przeciwko HPV można podać w trakcie tej samej wizyty z każdą inną szczepionką, jeśli tylko nie ma przeciwwskazań medycznych do podania określonego preparatu. Przy koadministracji należy pamiętać, aby:

 • każdą szczepionkę podać w osobnych wstrzyknięciach, najlepiej w inną okolicę anatomiczną ciała,
 • miejsca wstrzyknięć były od siebie oddalone o ≥2,5 cm.

Piśmiennictwo:

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Cervarix
2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gardasil
3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gardasil 9 
4. Kroger A., Bahta L., Hunter P.: General Best Practice Guidelines for Immunization. est Practices Guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html (dostęp: 12.10.2022)
5. Ashon D., Munarin L.: Guide to the coadministration of vaccines. Eur. J. Pharm. Med. Res., 2019; doi. 10.20959/ejpmr201912-7523
6. Matkowska-Kocjan A., Rorat M., Małecka I.: Koadministracja szczepionek. Zobacz, jakie to proste. Med. Prakt. Szczepienia, 2020; 3: 81–84
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta
 • Szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • Szczepienie przeciwko WZW typu A
 • Szczepienie przeciwko meningokokom
 • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
 • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
 • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)
 • Brodawki wirusowe
 • Szczepienie przeciwko WZW typu B
 • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań