Z jakimi szczepionkami można podczas tej samej wizyty podawać szczepionkę przeciwko HPV?

27.02.2023
dr n. med. Ilona Małecka
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Odnosząc się ściśle do zapisów w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) dostępnych szczepionek przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV), szczepionkę 2-walentną (Cervarix) można podać jedocześnie ze szczepionką przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkową), także z komponentą przeciwko polio (Tdap i Tdap-IPV), ze szczepionką przeciwko meningokokom grupy A, C, W, Y skoniugowaną z toksoidem tężcowym (MenACWY-TT), ze skojarzoną szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu A i B lub z nieskojarzoną szczepionką przeciwko WZW typu B. Natomiast szczepionkę 4-walentną (Gardasil) można podać w trakcie tej samej wizyty ze szczepionką przeciwko WZW typu B, a 9-walentną (Gardasil 9) ze szczepionkami Tdap, Td-IPV i Tdap-IPV.

Należy jednak przypomnieć, że brak zapisów w ChPL w odniesieniu do możliwości koadministracji z innymi preparatami nie zamyka takiej możliwości. Oznacza jedynie, że producent nie przeprowadził badań, w których dane preparaty podawano jednoczasowo ze szczepionką przeciwko HPV. Co więcej, producent nie ma obowiązku oceny interakcji swojego produktu leczniczego ze wszystkimi dostępnymi na rynku szczepionkami. W związku z powyższym w praktyce klinicznej odnosimy się do zaleceń i rekomendacji towarzystw naukowych, które traktują to zagadnienie szerzej i nie ograniczają się tylko do zapisów ChPL.

Amerykański Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) w ogólnych wytycznych dotyczących szczepień ochronnych wyraźnie podkreśla, że jednoczasowe podawanie kilku szczepionek jest skuteczne i bezpieczne (p. Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 1. Aktualne (2021) zalecenia Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) – przyp. red.).

Podsumowując, szczepionkę przeciwko HPV można podać w trakcie tej samej wizyty z każdą inną szczepionką, jeśli tylko nie ma przeciwwskazań medycznych do podania określonego preparatu. Przy koadministracji należy pamiętać, aby:

  • każdą szczepionkę podać w osobnych wstrzyknięciach, najlepiej w inną okolicę anatomiczną ciała,
  • miejsca wstrzyknięć były od siebie oddalone o ≥2,5 cm.

Piśmiennictwo:

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Cervarix
2. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gardasil
3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gardasil 9 
4. Kroger A., Bahta L., Hunter P.: General Best Practice Guidelines for Immunization. est Practices Guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html (dostęp: 12.10.2022)
5. Ashon D., Munarin L.: Guide to the coadministration of vaccines. Eur. J. Pharm. Med. Res., 2019; doi. 10.20959/ejpmr201912-7523
6. Matkowska-Kocjan A., Rorat M., Małecka I.: Koadministracja szczepionek. Zobacz, jakie to proste. Med. Prakt. Szczepienia, 2020; 3: 81–84
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Szczepienie przeciwko WZW typu B
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Szczepienia przed wyjazdem na Karaiby (Wyspy Karaibskie)
  • Szczepienie przeciwko WZW typu A
  • Szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
  • Szczepienie przeciwko meningokokom

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań