Bezpieczeństwo szczepień wykonanych u wcześniaków przed wypisem ze szpitala

02.11.2016
Respiratory decompensation and immunization of preterm infants
Montague E.C. i wsp.
Pediatrics, 2016; 137 (5): pii: e20 154 225

Opracowały: lek. Iwona Rywczak, mgr Małgorzata Ściubisz

W badaniu obserwacyjnym z retrospektywnym zbieraniem danych oceniono, czy u wcześniaków z dysplazją oskrzelowo-płucną (BPD) istnieje większe ryzyko pogorszenia wydolności oddechowej w ciągu 72 godzin po szczepieniu niż u wcześniaków bez BPD. Badaniem objęto dzieci urodzone przed ukończeniem 32. tygodnia ciąży, hospitalizowane w latach 2008–2014 na oddziale intensywnej terapii noworodka (OITN) w jednym ze szpitali w Atlancie. Dzieci te otrzymały szczepienia przewidziane w programie szczepień przed wypisem z OITN. W okresie obserwacji podano im szczepionkę DTPa, przeciwko WZW typu B, przeciwko Hib, rotawirusom, grypie, poliomyelitis (IPV), PCV-13 i 5-składnikową DTPa-IPV-HBV. Pogorszenie wydolności oddechowej zdefiniowano jako zwiększenie zawartości tlenu w mieszaninie oddechowej (FiO2) ≥10% w odniesieniu do średniej wartości z poprzedniej doby lub przejście na wyższy poziom wsparcia oddechowego. Wyróżniono następujące kolejne poziomy wsparcia oddechowego: brak wsparcia, donosowe kaniule o małym przepływie, donosowe kaniule o dużym przepływie, ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP), nieinwazyjna wentylacja mechaniczna dodatnim ciśnieniem (NPPV), konwencjonalna wentylacja mechaniczna.

Do badania zakwalifikowano 170 dzieci z BPD i 70 bez BPD. U dzieci z BPD nie stwierdzono większego ryzyka pogorszenia wydolności oddechowej w ciągu 72 godzin po szczepieniu – OR: 1,47 (95% CI: 0,55–3,94). Nie wykazano również znamiennych różnic pomiędzy grupami w zakresie ryzyka wystąpienia bezdechu, bradykardii i desaturacji – OR: 1,23 (95% CI: 0,73–2,08). Podobne wyniki uzyskano w analizie przeprowadzonej dla szczepień należnych dla dzieci w wieku 2 miesięcy – OR odpowiednio: 1,37 (95% CI: 0,49–3,9) i 1,53 (95% CI: 0,84–2,78).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że u wcześniaków z BPD ryzyko pogorszenia wydolności oddechowej po szczepieniach wykonanych przed wypisem z OITN nie jest większe niż u wcześniaków bez BPD.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań