U kobiet zaszczepionych przeciwko HPV ryzyko rozwoju zaawansowanych zmian dysplastycznych szyjki macicy było o połowę mniejsze

03.11.2014
Effectiveness of quadrivalent human papillomavirus vaccine for the prevention of cervical abnormalities: case-control study nested within a population based screening programme in Australia
Crowe E. i wsp.
BMJ, 2014; 348: g1458

W australijskim badaniu kliniczno-kontrolnym oceniono skuteczność rzeczywistą (efektywność) 4-walentnej szczepionki przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV-4) w zapobieganiu zmianom dysplastycznym szyjki macicy w ciągu 4 lat realizacji programu szczepień. W Australii program powszechnych szczepień dziewcząt w wieku 12–13 lat realizuje się od 2007 roku, a do 2009 roku prowadzono szczepienia wychwytujące kobiet do ukończenia 26. roku życia. Do badania zakwalifikowano mieszkanki stanu Queensland objęte programem szczepień, u których pierwsze badanie cytologiczne wykonano w okresie od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2011 r. Utworzono dwie grupy przypadków – pierwszą stanowiły kobiety, u których stwierdzono zaawansowane zmiany szyjki macicy (śródnabłonkową neoplazję szyjki macicy co najmniej średniego stopnia [CIN2+]), drugą kobiety ze zmianami o mniejszym stopniu zaawansowania. Do grupy kontrolnej należały kobiety z prawidłowym wynikiem badania cytologicznego. Badaniem objęto łącznie 103 353 kobiety: 1062 z CIN2+, 10 887 z innymi zmianami oraz 96 404 z grupy kontrolnej. Odsetek kompletnie zaszczepionych kobiet w poszczególnych grupach wyniósł odpowiednio 11, 19 i 24%. Skuteczność rzeczywistą HPV w zapobieganiu zaawansowanym zmianom szyjki macicy oszacowano na 46% (95% CI: 33–57), a w zapobieganiu innym, łagodniejszym typom zmian – 34% (95% CI: 30–38). Obliczono, że w celu uniknięcia 1 przypadku CIN2+ należałoby kompletnie zaszczepić 125 kobiet (95% CI: 97–174), a w celu uniknięcia 1 przypadku łagodniejszej zmiany – 22 kobiety (95% CI: 19–25). Obliczono również, że skuteczność szczepienia 2 dawkami HPV-4 w zapobieganiu zarówno zaawansowanym, jak i łagodniejszym zmianom szyjki macicy wyniosła 21%. Natomiast podanie 1 dawki HPV-4 nie zapewniło istotnej ochrony.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie przeciwko HPV zapewniło znamienną ochronę przed zaawansowanymi zmianami szyjki macicy u młodych kobiet, u których cytologiczne badania przesiewowe rozpoczęto już po wprowadzeniu programu szczepień przeciwko HPV.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 – Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań