Podanie szczepionki przeciwko HPV w okresie okołokoncepcyjnym nie wpłynęło na przebieg ciąży

10.02.2016
Risk of spontaneous abortion and other pregnancy outcomes in 15–25 year old women exposed to human papillomavirus-16/18AS04-adjuvanted vaccine in the United Kingdom
Baril L. i wsp.
Vaccine, 2015: pii: S0264-410X(15)00 968–8 (doi: 10.1016/j.vaccine.2015.07.024)

Opracowały: lek. Iwona Rywczak, mgr Małgorzata Ściubisz

W badaniu kohortowym oceniono ryzyko poronienia po przypadkowej ekspozycji na 2-walentną szczepionkę przeciwko HPV (HPV-2) w okresie okołokoncepcyjnym. Badaniem objęto kobiety w wieku 15–25 lat, które w latach 2008–2011 otrzymały co najmniej 1 dawkę HPV-2. Odpowiednie dane pozyskano z brytyjskiej bazy Clinical Practice Research Datalink General Practice OnLine Database (CPRD GOLD). Grupę przypadków utworzyły kobiety, które otrzymały HPV-2 w okresie ryzyka, tj. nie wcześniej niż 30 dni przed pierwszym dniem ciąży i nie później niż 45 dni po pierwszym dniu ciąży (lub 90 dni – okres wydłużonego ryzyka). Pierwszy dzień ciąży wyliczono na podstawie daty ostatniej miesiączki, przewidywanej daty porodu (zakładając 40-tygodniowy czas trwania ciąży) i badania USG. Grupę kontrolną utworzyły kobiety, które zaszły w ciążę 120 dni do 18 miesięcy po podaniu ostatniej dawki HPV-2. Spośród prawie 162 000 kobiet zarejestrowanych w bazie CPRD GOLD 207 przydzielono do grupy ryzyka (przy założeniu wydłużonego ryzyka liczba ta zwiększyła się do 303), a 632 do grupy kontrolnej. Ryzyko poronienia samoistnego u kobiet przypadkowo zaszczepionych w okresie okołokoncepcyjnym było podobne do ryzyka obserwowanego u kobiet z grupy kontrolnej – hazard względny (HR): 1,30 (95% CI: 0,79–2,12). Podobny wynik uzyskano przy założeniu okresu wydłużonego ryzyka. Biorąc pod uwagę liczbę otrzymanych dawek szczepionki, u kobiet zaszczepionych tylko 1 dawką ryzyko nie różniło się od ryzyka w grupie kontrolnej (HR: 1,11 [95% CI: 0,64–1,91]). Natomiast u kobiet zaszczepionych 2 dawkami ryzyko to było zwiększone (HR: 2,55 [95% CI: 1,09–5,93]). W dodatkowych analizach wykazano, że ryzyko poronienia było zwiększone u 6 kobiet zaszczepionych 2 dawkami w odstępie 4–5 tygodni, z których pierwszą podano jeszcze przed zajściem w ciążę.

W odniesieniu do innych punktów końcowych związanych z przebiegiem ciąży, takich jak poród przedwczesny, poród po terminie, urodzenie martwe, wady wrodzone płodu, masa ciała dziecka zbyt mała lub zbyt duża w stosunku do wieku płodowego (SGA/LGA), nie odnotowano istotnych różnic pomiędzy grupą ryzyka a grupą kontrolną.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że przypadkowe podanie HPV-2 w okresie okołokoncepcyjnym nie zwiększyło ryzyka poronienia samoistnego ani innych powikłań ciąży. Mimo to zaleca się, aby u kobiet będących w ciąży lub starających się o ciążę szczepienie odroczyć do czasu rozwiązania.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań