Czy szczepienie wcześniaków przeciwko meningokokom grupy B było bezpieczne?

28.08.2019
Safety of meningococcal group B vaccination in hospitalised premature infants
Kent A. wsp.
Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed., 2019; 104: F171–F175

W brytyjskim badaniu obserwacyjnym z historyczną grupą kontrolną oceniono bezpieczeństwo szczepienia przeciwko meningokokom grupy B preparatem rekombinowanym (4CMenB; Bexsero) w trakcie hospitalizacji niemowląt urodzonych przedwcześnie. Badanie miało charakter audytu nadzorowanego przez agendę ds. zdrowia publicznego brytyjskiego ministerstwa zdrowia (Public Health England), a prowadzonego przez Brytyjskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej (British Association for Perinatal Medicine). Do udziału w badaniu zaproszono wszystkie oddziały noworodkowe w Wielkiej Brytanii. Ostatecznie chęć udziału wyraziło 19 oddziałów, do których drogą elektroniczną przesłano anonimową ankietę zawierającą pytania m.in. o wiek ciążowy w momencie urodzenia dziecka, podane w trakcie hospitalizacji szczepionki, stosowanie paracetamolu, a także temperaturę ciała, stan neurologiczny oraz parametry układu sercowo-naczyniowego i oddechowego przed szczepieniem i 48 h po nim, zmiany w postępowaniu klinicznym, wyniki badań laboratoryjnych krwi lub wykonanych posiewów oraz o antybiotyki zastosowane po szczepieniu. Kwestionariusze wypełniał personel medyczny dla każdego dziecka osobno.

Na oddziałach uczestniczących w badaniu niemowlęta urodzone przedwcześnie szczepiono w ramach standardowego postępowania klinicznego. Po ukończeniu 8. tygodnia życia (wiek chronologiczny) niemowlęta otrzymywały dawkę 4CMenB, szczepionki skojarzonej przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa), polio i Haemophilus influenzae typu b (DTPa-IPV-Hib), PCV-13 oraz przeciwko rotawirusom. Poprawnie wypełnione kwestionariusze uzyskano dla 133 niemowląt urodzonych przed ukończeniem 35. tygodnia ciąży, które jeszcze w czasie hospitalizacji, w ramach rutynowych szczepień, otrzymały m.in. pierwszą dawkę 4CMenB. Historyczną grupę kontrolną stanowiło 68 niemowląt urodzonych przedwcześnie, które w czasie hospitalizacji otrzymały wszystkie rutynowe szczepienia, z wyjątkiem szczepienia przeciwko meningokokom grupy B. W badaniu porównano częstość występowania określonych zdarzeń niepożądanych w grupie 4CMenB oraz kontrolnej w ciągu 48 h po szczepieniu. Dodatkowo w grupie 4CMenB porównano częstość zdarzeń niepożądanych u niemowląt, które otrzymały profilaktycznie paracetamol w celu złagodzenia ewentualnych zdarzeń niepożądanych, oraz u tych, u których takiej profilaktyki nie zastosowano. Wyjściowo grupy nie różniły się istotnie w zakresie wybranych cech klinicznych i demograficznych, z wyjątkiem podgrupy dzieci szczepionych 4CMenB, które nie otrzymały profilaktycznie paracetamolu – u tych dzieci częściej obserwowano mniejsze wysycenie hemoglobiny tlenem, przez dłuższy czas wymagały one wspomagania oddechu, a szczepienia otrzymały w nieco późniejszym wieku niż pozostałe dzieci.

Przeprowadzona analiza wykazała, że bezdech, bradykardia, zmniejszenie utlenowania hemoglobiny (desaturacja) oraz konieczność wspomagania oddechu występowały z podobną częstością w grupie niemowląt szczepionych 4CMenB oraz kontrolnej, a także w podgrupie niemowląt szczepionych 4CMenB, które profilaktycznie otrzymały paracetamol. U dzieci szczepionych 4CMenB, które nie otrzymały profilaktycznie paracetamolu, częściej niż w pozostałych grupach obserwowano desaturację (obserwacja ta dotyczyła zarówno okresu przed szczepieniem, jak i po nim). U większości dzieci ze wszystkich grup oceniane zmiany występowały z podobną częstością przed szczepieniem i po nim. Zaobserwowano także, że gorączka (38–39oC) istotnie rzadziej występowała u niemowląt szczepionych 4CMenB, którym profilaktycznie podano paracetamol, w porównaniu z dziećmi, które takiej profilaktyki nie otrzymały (7 vs 20%).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że dodanie szczepienia przeciwko meningokokom grupy B do rutynowych szczepień wcześniaków wykonywanych jeszcze w czasie hospitalizacji nie zwiększyło ryzyka ciężkich zdarzeń niepożądanych. Wyniki badania wspierają aktualne krajowe zalecenia, według których niemowlęta urodzone przedwcześnie należy szczepić zgodnie z wiekiem chronologicznym. Niemowlętom, które 4CMenB otrzymują jednocześnie z innymi szczepionkami, należy podawać profilaktycznie paracetamol.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań