Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Cykle tematyczne

Medycyna podróży

Ciekawe przypadki

 • Od przybytku głowa nie boli?
  Farmakoterapia cukrzycy typu 2 od ponad 10 lat przeżywa bardzo dynamiczny rozwój. W połowie poprzedniej dekady zaczęto wprowadzać do praktyki klinicznej leki inkretynowe, w 2012 roku pojawiły się inhibitory SGLT-2, a w ostatnich latach nowe preparaty długo działających analogów insuliny.
 • Licówki kompozytowe czy porcelanowe
  35-letnia kobieta z licówkami porcelanowymi wykonanymi przed 5 laty na zębach 11 i 21 zgłosiła się do gabinetu stomatologicznego w celu poprawy kształtu i koloru zęba 13, który przed około 10 laty został przekształcony w siekacz boczny za pomocą odbudowy kompozytowej z powodu wrodzonego braku tego zęba.

Ekspert

Ultrasonografia

 • 58-letni mężczyzna z bólem nadbrzusza
  Czy proste badanie obrazowe, jakim jest sonografia, wsparte danymi klinicznymi, jest w stanie przewyższyć wyrafinowane, drogie i trudno dostępne badanie, jakim jest rezonans magnetyczny?
 • Ultrasonografia przyłóżkowa w stanach nagłych u dzieci
  W niniejszym artykule opisano dotychczasowe i nowe wskazania do zastosowania przyłóżkowego USG podczas wykonywania zabiegów oraz w postępowaniu diagnostycznym, a także niezbędne elementy oceny jakości w trakcie wprowadzania tej metody.

EKG

 • 8-letnia dziewczynka hospitalizowana z powodu wielokrotnych omdleń w ciągu dnia
  W tym odcinku kursu EKG opisano ciekawy przypadek groźnych dla życia omdleń u kilkuletniej dziewczynki. Kluczem do trafnego ustalenia rozpoznania było dokładne badanie kliniczne dziecka, a EKG pozwoliło opisać jego szczegóły.
 • Załamek T i odstęp QT w elektrokardiogramie dziecka
  Zalecenia amerykańskich towarzystw kardiologicznych z 2009 roku dotyczące interpretacji zapisu EKG słusznie za najtrudniejsze dla kardiologa uznały interpretację zmian załamka T oraz pomiar odstępu QT. Składa się na to wiele czynników. W niniejszym odcinku kursu EKG opisano obowiązujące zasady postępowania oraz przykłady zastosowania w praktyce.

Kurs EKG dla pediatrów

 • Arytmie komorowe cz. 1
  W artykule wyjaśniono na przykładowych EKG, jak odróżnić komorowe pobudzenia zastępcze i przedwczesne. Opisano pobudzenia zsumowane i wtrącone.
 • Bloki przedsionkowo-komorowe i zatokowo-przedsionkowe
  W artykule opisano bloki przedsionkowo-komorowe (AV) I, II i III stopnia oraz blok zatokowo-przedsionkowy. Podano kryteria ich rozpoznania oraz pokazano przykładowe elektrokardiogramy wykonane u dzieci w różnym wieku z zaburzeniami przewodzenia AV.

Leczenie żywieniowe

Techniki chirurgiczne

Medycyna ratunkowa

 • Doraźne postępowanie w oparzeniu
  Jak prawidłowo ocenić stan pacjenta? Jak schładzać i opatrywać rany oparzeniowe? Jakie leczenie przeciwbólowe zastosować?
 • Pierwsza pomoc w hipotermii
  Hipotermia jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Celem tego artykułu jest przedstawienie wstępnego postępowania w sytuacji, w której jesteśmy świadkiem zdarzenia. Od naszej wstępnej, sprawnej oceny i odpowiedniego zabezpieczenia poszkodowanego przed dalszą utratą ciepła może zależeć jego zdrowie, a nawet życie.

Chirurgia metaboliczna i bariatryczna

Horyzonty farmakoterapii

Nowa klasyfikacja TNM (2010 r.)

 • Rak piersi. Klasyfikacja TNM
  Przedstawiamy bieżącą klasyfikację zaawansowania raka piersi, zgodną z upublicznionym w styczniu 2010 roku 7. wydaniem klasyfikacji TNM, przygotowanym przez American Joint Committee on Cancer (AJCC).
 • Rak gruczołu krokowego. Klasyfikacja TNM
  Artykuł ten jest kontynuacją prezentacji aktualnej klasyfikacji najczęstszych nowotworów złośliwych zgodnej z upublicznionym w styczniu 2010 roku 7. wydaniem klasyfikacji TNM, przygotowanym przez American Joint Committee on Cancer (AJCC).

Badania laboratoryjne

 • Parametry krytyczne – jony
  W artykule omówiono wskazania do oznaczania stężenia elektrolitów, sposób pobierania materiału do badań, metody oznaczeń jonów oraz czynniki wpływające na interpretację wyniku.
 • Oznaczenie bilirubiny w surowicy – badanie i interpretacja
  W artykule omówiono wskazania do oznaczania stężenia bilirubiny, sposób pobierania krwi, zasady przechowywania oraz transportu próbek, analityczne metody pomiarowe, a także najczęstsze błędy i czynniki wpływające na interpretację wyniku.

Interakcje leków

Kompendium chorób neurogenetycznych

 • Mukopolisacharydoza typu 1
  Choroba spowodowana jest defektem enzymu lizosomalnego uczestniczącego w procesie rozkładu siarczanu dermatanu i siarczanu heparanu, glukozaminoglikanów (nazywanych dawniej mukopolisacharydami) wchodzących w skład proteoglikanów macierzy zewnątrzkomórkowej.
 • Choroba Fabry'ego
  Leczenie obejmuje postępowanie objawowe, profilaktyczne i przyczynowe za pomocą enzymatycznej terapii zastępczej, która jednak nie jest obecnie refundowana w Polsce.

Miscellanea

Pediatria ilustrowana

Wybierz specjalność