Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.
Jestem lekarzem Jestem pacjentem

Cykle tematyczne

Medycyna podróży

Ciekawe przypadki

 • 33-letnia kobieta z polipem pęcherzyka żółciowego
  Podczas kontrolnego badania USG jamy brzusznej u 33-letniej kobiety potwierdzono obecność polipa w pęcherzyku żółciowym, stwierdzono pojedyncze torbiele w wątrobie i zwrócono uwagę na mniejszą echogeniczność w bliższej części trzustki niż w dalszej. Czy taki obraz trzustki wymaga dodatkowej diagnostyki obrazowej?
 • 36-letni mężczyzna z przewlekłym kaszlem, gorączką i niewydolnością oddechową
  Mężczyzna zgłosił się na SOR z powodu duszności i osłabienia. Dolegliwości pojawiły się ok. 2 miesiące wcześniej i w ostatnich dniach nasiliły się. Wraz z nawracającym stanem podgorączkowym pojawił się suchy kaszel, a następnie osłabienie.

Ekspert

Ultrasonografia

 • 58-letni mężczyzna z bólem nadbrzusza
  Czy proste badanie obrazowe, jakim jest sonografia, wsparte danymi klinicznymi, jest w stanie przewyższyć wyrafinowane, drogie i trudno dostępne badanie, jakim jest rezonans magnetyczny?
 • Ultrasonografia przyłóżkowa w stanach nagłych u dzieci
  W niniejszym artykule opisano dotychczasowe i nowe wskazania do zastosowania przyłóżkowego USG podczas wykonywania zabiegów oraz w postępowaniu diagnostycznym, a także niezbędne elementy oceny jakości w trakcie wprowadzania tej metody.

EKG

 • Załamek T i odstęp QT w elektrokardiogramie dziecka
  Zalecenia amerykańskich towarzystw kardiologicznych z 2009 roku dotyczące interpretacji zapisu EKG słusznie za najtrudniejsze dla kardiologa uznały interpretację zmian załamka T oraz pomiar odstępu QT. Składa się na to wiele czynników. W niniejszym odcinku kursu EKG opisano obowiązujące zasady postępowania oraz przykłady zastosowania w praktyce.
 • Arytmia u dziecka po korekcji ubytku przedsionkowo-komorowego
  W niniejszym odcinku kursu EKG opisano przypadek 3-letniego chłopca po korekcji wrodzonej wady serca – ubytku przegrody przedsionkowo-komorowej, u którego w odległym okresie pooperacyjnym wystąpiły zaburzenia rytmu serca.

Kurs EKG dla pediatrów

 • Bloki przedsionkowo-komorowe i zatokowo-przedsionkowe
  W artykule opisano bloki przedsionkowo-komorowe (AV) I, II i III stopnia oraz blok zatokowo-przedsionkowy. Podano kryteria ich rozpoznania oraz pokazano przykładowe elektrokardiogramy wykonane u dzieci w różnym wieku z zaburzeniami przewodzenia AV.
 • Preekscytacja w zapisie EKG u dzieci
  W artykule uporządkowano informacje niezbędne do prawidłowego zrozumienia zaburzeń związanych z preekscytacją u dzieci, podano kryteria rozpoznania zespołu Wolffa, Parkinsona i White’a i zespołu Lowna, Ganonga i Levine’a u dzieci oraz omówiono częstoskurcze występujące w zespołach preekscytacji. Tak jak w poprzednich artykułach tekst wzbogacono licznymi elektrokardiogramami.

Leczenie żywieniowe

Techniki chirurgiczne

Medycyna ratunkowa

 • Doraźne postępowanie w oparzeniu
  Jak prawidłowo ocenić stan pacjenta? Jak schładzać i opatrywać rany oparzeniowe? Jakie leczenie przeciwbólowe zastosować?
 • Pierwsza pomoc w hipotermii
  Hipotermia jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Celem tego artykułu jest przedstawienie wstępnego postępowania w sytuacji, w której jesteśmy świadkiem zdarzenia. Od naszej wstępnej, sprawnej oceny i odpowiedniego zabezpieczenia poszkodowanego przed dalszą utratą ciepła może zależeć jego zdrowie, a nawet życie.

Chirurgia metaboliczna i bariatryczna

Nowa klasyfikacja TNM (2010 r.)

 • Rak piersi. Klasyfikacja TNM
  Przedstawiamy bieżącą klasyfikację zaawansowania raka piersi, zgodną z upublicznionym w styczniu 2010 roku 7. wydaniem klasyfikacji TNM, przygotowanym przez American Joint Committee on Cancer (AJCC).
 • Rak gruczołu krokowego. Klasyfikacja TNM
  Artykuł ten jest kontynuacją prezentacji aktualnej klasyfikacji najczęstszych nowotworów złośliwych zgodnej z upublicznionym w styczniu 2010 roku 7. wydaniem klasyfikacji TNM, przygotowanym przez American Joint Committee on Cancer (AJCC).

Badania laboratoryjne

Interakcje leków

Kompendium chorób neurogenetycznych

 • Mukopolisacharydoza typu 1
  Choroba spowodowana jest defektem enzymu lizosomalnego uczestniczącego w procesie rozkładu siarczanu dermatanu i siarczanu heparanu, glukozaminoglikanów (nazywanych dawniej mukopolisacharydami) wchodzących w skład proteoglikanów macierzy zewnątrzkomórkowej.
 • Choroba Fabry'ego
  Leczenie obejmuje postępowanie objawowe, profilaktyczne i przyczynowe za pomocą enzymatycznej terapii zastępczej, która jednak nie jest obecnie refundowana w Polsce.

Miscellanea

Pediatria ilustrowana

Wybierz specjalność