Łódź – operacja resekcji kości udowej i zastąpienia jej protezą

07.06.2021
Agnieszka Grzelak-Michałowska