Prof. Grodzki z medalem „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej"

03.09.2021
Senat