Zmodernizowany blok operacyjny w Grójcu

13.01.2023
Mazowiecki Urząd Wojewódzki