Kompendium wiedzy z chirurgii – pytanie 79
Praktyczny kurs dla przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego
https://www.istockphoto.com/

Odpowiedzi na to i inne pytania wraz z omówieniem dostępne w czasopiśmie Medycyna Praktyczna – Chirurgia.

Na ostry dyżur chirurgiczny przywieziono ofiarę urazu wielonarządowego, z dominującymi obrażeniami brzucha, którego doznała wskutek upadku z wysokości kilku metrów. Nie stwierdzono objawów ani oznak wstrząsu krwotocznego, więc chorego skierowano na tomografię komputerową (tzw. trauma scan). Uwidoczniono: pęknięcie śledziony, obecność wolnego płynu w jamie otrzewnej, dużego krwiaka zaotrzewnowego oraz rozdarcie miąższu lewej nerki sięgające głębokości około 20 mm, bez oznak uszkodzenia dróg moczowych. Chorego zakwalifikowano do pilnej laparotomii. Po usunięciu śledziony kolejnym etapem postępowania będzie: