Manualna terapia podciśnieniowa ran ostrych i przewlekłych

24.04.2024
Omówienie artykułu: M. Hariri i wsp.: Validation of a manual negative pressure wound therapy device (PragmaVAC) for acute and chronic wounds: a prospective, randomized, controlled trial
World Journal of Surgery, 2022; 46: 2946–2953

Wybrane treści dla pacjenta
  • Urazy nosa i ciała obce w nosie
  • Urazy i ciała obce gardła i migdałków
  • Zamknięte obrażenia tkanek miękkich
  • Urazy stawu kolanowego, uraz w obrębie kolana
  • Urazy ucha środkowego i kości skroniowej
  • Urazy mechaniczne przewodu słuchowego
  • Powikłania rany pooperacyjnej
  • Urazy termiczne: oparzenie, odmrożenie
  • Rana
  • Przyczyny bólu łokcia